Срокове за Кешбек!

17.02.2020
В нашата първа част на новата ни рубрика Опознай OnlinePromo.bg ще ви запознаем с условията за отчитане, потвърждаване и изплащане на кешбек. Ето какви са те:

1. Регистриране на кешбек – при отчитането на кешбек в сила важат следните условия:
  • Кешбек се добавя във вашият профил в рамките на 1-2 дни след осъществената покупка със статус Непотвърден. (Ако в рамките на 1-2 дни не сте получили известие от нас за зареден кешбек от вашата покупка, то моля да се свържете с нас на contact@onlinepromo.bg)
 
2. Потвърждаване на кешбек - Условията са следните:
  • Кешбек за потвърждаване ще се обработва от нас веднъж в средата на всеки нов месец за всички регистрирани покупки с непотвърден кешбек за предходните месеци.
  • В условията на всеки магазин в секция Кешбек може да намерите конкретното време за потвърждаване на кешбек за съответния магазин. Пример: Кешбек преминава в статус Потвърден в рамките на 30-60 дни след осъществената покупка, ако няма връщане или замяна на продукти за съответната покупка. Този период покрива времето за одобрение от търговеца и времето на OnlinePromo.bg да обработи този кешбек.
Нека ви дадем един пример, за да стане по-ясно:
Да кажем, че имате регистриран кешбек на 10.02.2020 от Fashion Days. В средата на февруари 2020г. ние извършваме процес по потвърждаване на кешбек за последния месец. Тъй като условията на търговеца са да ни потвърди кешбек до 30 дни, то вашата покупка от 10.02.2020 все още е била в статус Непотвърдена, тъй като не са изминали 30 дни от покупката и датата ни за обработка на кешбек. Следователно потвърждаването на кешбек за тази покупка ще се осъществи в началото на март месец, когато обработваме пак кешбек за предходния период. В този момент ще има около 35 дни от датата на покупката и датата на потвърждение на кешбек от нас. Разбира се това зависи и от това кога нашият партньор ни потвърждава този кешбек (в повечето случаи това става до 30 дни като има търговци, които потвърждават по-бавно и такива, които правят това по-бързо от този срок). Ако това се случи по-рано, то разбира се кешбек от наша страна ще се потвърди по-рано в същия месец на покупката.
 

3. Изплащане на кешбек – условията за изплащане на кешбек са:
  • Кешбек ще бъде изплатен в рамките на 6 работни дни от датата на поискаване от ваша страна (В повечето случаи този кешбек може да бъде изплатен много по-рано от 6 работни дни, но това е в зависимост от обема на работа) .
Тези условия са отразени и в нашата секция Помощ - https://onlinepromo.bg/pomosht.html

Ако имате допълнителни въпроси и препоръки, то ние сме винаги насреща да ги обсъдим и помогнем, като ни пишете на 
contact@onlinepromo.bg.

Екипът на OnlinePromo.bg