Ние искаме да Ви уверим, че за нас Вашето мнение е най-ценно и най-важно! Ние смятаме, че бъдещото развитие на нашата услуга зависи изцяло от Вашата обратна връзка за предоставяните от нас услуги. Гарантираме Ви, че ще вземем под внимание всеки един Ваш коментар, без значение дали съдържа отрицателна или положителна оценка.
 
Затова Ви молим да отправяте препоръки, да изразявате Вашето мнение и да ни връщате обратна връзка, а ние Ви обещаваме, че постоянно ще подобряваме OnlinePromo.bg с цел да отговаря по-добре на Вашите очаквания и нужди!
 
Благодарим Ви от името на екипа на OnlinePromo.bg
 
Приятно пазаруване!